Privacystatement

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen gevestigd te Oud Beijerland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24475876, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen verwerkt: a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen.

c. bezoekers van de website van Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen

d. alle overige personen die met Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen contact opnemen of van wie Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d. via eventuele inzet van e-health modules worden verstrekt.

 

3. Doeleinden verwerking

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite (www.relatie-gezinstherapie.nl);

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

4. Rechtsgrond

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen sluit met verwerkers een verwerkerovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Dit gebeurt nadrukkelijk enkel na uw toestemming via de informatieovereenkomst die u krijgt na aanmelding binnen de praktijk. Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Bewaren van gegevens Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor hedendaagse relatie- en gezinsproblemen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M. Brabers door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Samenleven is een kunst!

Praktijkadres:
Over de Vesten 1, 3116 AD Schiedam

Contact:

T: 06 461 825 75

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KVK 24475876 0000

Big registratie: 79025207430 (verpleegkundige)
BTW nummer: NL001636353B18

AGB code praktijk 94058941

AGB code persoonlijk 94-011049

RBCZ licentienummer 204744R

(Niet nagekomen afspraken of afspraken gecanceld binnen 48 uur worden in rekening gebracht) - Privacystatement - Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht? Deze kunt u hier indienen.